Berömmas de som berömmas bör

ssa-admin

Vi dyker rätt in i vikten av vad det är som drar ett företag framåt, säljarna! När vi 2017 är väldigt upptagna med att skaffa oss fina titlar och sitta på ”rätt” position är det lätt att vi förbiser det viktiga i varje företag. Vilka är de som gör det möjligt att anställa fler personer, uppgradera sitt kontor och nå ut till fler kunder?Säljarna! För att det skall finnas en möjlighet för ett företag att ha sina fina ledningsmöten samt konferensresor måste det finnas säljare. När jag säger säljare är det samma sak som anställda. Oavsett vilken bransch företaget är verksamt inom så är det säljarna som ger möjligheten till utveckling och framgång. Att som chef/VD/grundare förstå detta och ge sina säljare de bästa förutsättningarna inför varje dag är receptet för att lyckas. I dagsläget blir de allt vanligare att titta på sista raden av resultatet varje månad utan att förstå varför eller hur man hamnade där. De blir  allt mer sällsynt med de ledarna som går ner på en daglig basis och ger sina anställda de bästa förutsättningarna för att lyckas. Att visa engagemang genom att inte enbart berömma de som berömmas bör en gång i månaden efter att önskat resultat levererats utan finnas där varje dag med feedback samt coaching är ett vinnande koncept. Det är det som bygger en teamkänsla och samhörighet inom bolaget.
Varje dag gör vi olika saker, med nya intryck som vi alla tar in på olika sätt. Tankarna på vad som tilltalar oss mest skiljer sig åt. Det är väldigt enkelt att förstå i sitt privatliv men självklart är det även så inom ett företag. Olika säljare tar till sig olika saker och utvecklas på olika sätt. Som ansvarig måste man kunna tillhandahålla utvecklingsmöjligheter för alla olika individer. Det går inte längre att säga ” så här gör vi här och det funkar” eller (personlig favorit) ”vi har alltid gjort såhär,därför fortsätter vi”. Med den mentaliteten kommer du alltid arbeta i en uppförsbacke där du stoppar utvecklingen för dig själv, för företaget och för dina anställda.
Många som sitter på ansvarspositioner idag anser sig vara mästare på att utveckla sina säljare och få dem att prestera. Vilket är försåtligt, såklart. En väldigt stor majoritet av de personerna är garanterat fantastiskt duktiga på sina jobb och har en väldigt stor erfarenhet. Det innebär INTE att de är bra på att investera i sina säljare på en individnivå. På det sättet som de levererar sina möten,uppstarter,pepptalks tilltalar garanterat X-antal säljare för att få dem att känna sig viktiga,motiverade och redo för att leverera 100 %. De lämnar övriga säljare omotiverade,försummade och ointresserade av att leverera.
Förstår man vikten av att ge sina säljare de absolut bästa möjligheterna inför varje dag förstår man också vikten av att investera i de mjuka värdena för sina anställda. Att ge varje individ en möjlighet att prestera på så hög nivå som möjligt för att bli sin bästa version av sig själv. Det finns många olika tillvägagångssätt för att man skall lyckas med detta. Som chef kan början vara att lära känna dina säljare och ta dig tiden att lyssna på dem. Detta är ett steg till att skapa en fantastiskt teamkänsla samt att inse vad de olika säljarna behöver jobba med för att utvecklas. Att ta in extern (självklart SSA) expertis för att komma in med nya ögon och nya idéer är det vi rekommenderar. Förstå mig rätt, där är fantastiskt många säljare  som inte gör vad de skall. Som är lata och ignoranta som inte bör berömmas. Men att stå att peka fingret hjälper ingen. Börja med att göra din, som chefs skyldighet. Alla vill ha de bästa säljarna och de bästa resultaten. Väldigt få är villiga att göra jobbet som krävs för att ta sig dit.

Related Posts

Enhörningen inom försäljning
Välj din chef, inte en fin titel!
SSA

No comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *