Provision

ssa-admin

Alla älskar provision. All försäljning blir bättre om säljare får provision. Servicen blir bättre om anställda får provision. Naturligtvis är det inte så enkelt. Det borde vara, men det finns alltid ett undantag till varje regel. Nyligen publicerades en undersökning av ett företag som menade att det inte fanns ett samband med att en säljare som går på provision levererar högre säljresultat. Utan att gå in allt för mycket på den undersökningen så utgår jag ifrån att den tesen skall visa på att pengar inte är en långtidsmotivator. Att locka med höga provisioner ger dig inte automatiskt bra säljare, man måste självklart jobba med sina säljare, utbilda, motivera osv.

Självklart skall bra service, kunskap och resultat belönas med en högre lön (provision). Alla säljare, som gör ett bra jobb oavsett vilken bransch det är inom borde få någon form av provision. Varför? Att motivera sina säljare är en självklar anledning. Att säljarna själva ska kunna ta ansvar och påverka sina egna löner är en annan. Att på så vis höja servicen, absolut.
I dag kan du gå in i en butik var som helst i Sverige och möta en säljare. När ni går in i en butik och möter en omotiverad säljare vars uppgift enligt henne/honom är att vara där. Att infinna sig på sitt jobb och räkna ner timmarna tills det är dags att sluta. Varför ? Det är varken hans/hennes butik och bara för att det inte kommer in en potentiell kund innebär inte något för honom/henne. Jag kan nästan garantera dig att den här personen inte har någon provision, eller annan form av bonus. Går du däremot in i en butik där du har en säljare som går på provision, så kommer denna personen göra allt för att du skall få det du behöver (och lite därtill). Det ”värsta” som denna säljaren kan göra är att vara för på, vara för ”krängning” för att du skall känna dig bekväm och köpa något. Självklart finns undantag i båda fallen, det finns det alltid. Men provisionen ger säljarna möjlighet att påverka sin egen prestation för att sedan se resultatet direkt i form av ökad lön. Någonstans ligger tanken att det är provisionens fel/ansvar för att säljare genom åren har ljugit för kunder och lurat dem. Självklart är det inte provisionens fel. Felet är hos ”säljaren” som väljer att ljuga och lura folk. Enkelt. Att han/hon vill tjäna pengar stämmer. Men inte någonstans har det med att de går på provision att göra. De här personerna hade troligtvis ljugit oavsett var de befunnit sig.

Olika personer gör olika bra jobb, vissa är bättre andra är sämre. Det skall belönas! De som jobbar hårdare, kämpar mer och säljer mer skall också belönas mer. De är värda det! Varje individ har det inom sig att bli bättre och kan
sträva efter att bli bäst. De som tar sig dit skall också få betalt därefter.

No comments

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *